ΑρχικήΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο tipaki.gr. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης αυτού, γι΄ αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα τα οποία εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι καταχωρημένα στις αρμόδιες αρχές ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα του tipaki.gr ή άλλων τρίτων μερών και ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. Τίποτε στον παρόντα ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται ότι υπονοεί παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος και λογοτύπου που εμφανίζεται στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του tipaki.gr ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμος”. Το tipaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παύσει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε λειτουργία ή μέρος αυτού οποιαδήποτε στιγμή. Το tipaki.gr αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη σχετικά με την αδιάκοπη και άνευ λαθών πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως ενδεικτικά ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι ο ιστότοπος ή ο εξυπηρετητής (server) που καθιστά τον ιστότοπο διαθέσιμο θα είναι απαλλαγμένος από ιούς λογισμικού ή ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο θα είναι πλήρεις, ακριβείς ή επίκαιρες. Σε περίπτωση που μεταφορτώσετε (download) οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπο, το κάνετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που επέλθει ως αποτέλεσμα της μεταφόρτωσης (download) οποιωνδήποτε τέτοιων υλικών. Το tipaki.gr δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών αυτού του ιστότοπου αναφορικά με την πληρότητα, ορθότητα, ακρίβεια, επάρκεια, χρησιμότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία αυτών ή για οτιδήποτε άλλο.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την χρήση του παρόντος ιστότοπου. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε κατά τη χρήση του ιστότοπου μπορεί να μην είναι ασφαλής και ότι μπορεί να παρεισφρήσουν μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε εσάς χωρίς χρέωση. Αναγνωρίζοντας αυτά, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το tipaki.gr ούτε τρίτα μέρη πάροχοι περιεχομένου φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, παρεπόμενη ή άλλη ζημιά απορρέουσα από τον ιστότοπο ή συνδεόμενη με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο αποκτήσετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον παρόντα ιστότοπο ή από κάθε πράξη ή παράλειψη στην οποία προβούμε ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας που μας αποστέλλετε ή από την καθυστέρηση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία διαφημίζεται στον ιστότοπο ή παρέχεται μέσω αυτού, από την απομάκρυνση ή διαγραφή οποιωνδήποτε υλικών που έχουν υποβληθεί ή αναρτηθεί στον ιστότοπο ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ανακύψει από τη χρήση του ιστότοπου, βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλου λόγου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης έχει εφαρμογή, χωρίς περιορισμό, σε οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης ή ζημιά προκληθεί από κάθε αδυναμία εκτέλεσης, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση κατά τη λειτουργία ή τη μετάδοση, από ιούς υπολογιστή, φθορά αρχείου, σφάλμα γραμμής μετάδοσης δεδομένων, μη διαθεσιμότητα δικτύου ή συστήματος, απώλεια κερδών ή κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, απώλεια ή χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου και κάθε άλλη υλική ή άυλη ζημιά. Αναγνωρίζετε ειδικώς και αποδέχεστε ότι ούτε το tipaki.gr ούτε τρίτοι πάροχοι / διαφημιζόμενοι θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου. Το μόνο και αποκλειστικό μέσο θεραπείας για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω αξιώσεις ή για οποιαδήποτε διαφορά με το tipaki.gr είναι η εκ μέρους σας διακοπή της χρήσης του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο tipaki.gr δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως τεκμηριωμένες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Καθώς το tipaki.gr είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και πληροφορίες για την υγεία, σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρική γνωμάτευση ή άλλη επιστημονική υπόδειξη. ΌΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ tipaki.gr ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ΠΡΙΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ tipaki.gr.

ΤΟ tipaki.gr ΔΗΛΩΝΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Απαγορεύεται η τροποποίηση, παραποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση άρθρων, τίτλων, φωτογραφιών και του περιεχομένου εν γένει του tipaki.gr, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του tipaki.gr. Σε περίπτωση αντιγραφής και αναπαραγωγής περιεχομένου του tipaki.gr σε άλλον ιστότοπο – εφόσον τηρούνται τα ανωτέρω – θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται η πηγή προέλευσης του περιεχομένου με ενεργό σύνδεσμο (link).

Για οποιαδήποτε άλλη πέραν των ανωτέρω χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου του tipaki.gr απαιτείται η ρητή έγγραφη άδεια του tipaki.gr.

Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων (π.χ. διαφημιζόμενων) που ενσωματώνονται στον παρόντα ιστότοπο, για οποιαδήποτε χρήση αυτών απαιτείται άδεια από τους εκάστοτε δικαιούχους. Ο χρήστης του tipaki.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί το tipaki.gr, οι συνεργάτες του ή / και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης / διαφοράς / διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του tipaki.gr με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους του, το tipaki.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χωρίς προειδοποίηση του χρήστη από τις υπηρεσίες του tipaki.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, τους οποίους λειτουργούν τρίτα πρόσωπα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και ως πρόσθετη δίοδος πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται εκεί. Το tipaki.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία μπορεί να προσφέρονται μέσω αυτών ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Η ύπαρξη συνδέσμων από τον παρόντα ιστότοπο προς κάθε άλλο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι το tipaki.gr προσυπογράφει ή συστήνει τον ιστότοπο αυτό. Η εκ μέρους σας χρήση οποιουδήποτε από τους συνδεόμενους ιστότοπους ενδέχεται να διέπεται από διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Το tipaki.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημίες ή άλλες ευθύνες που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης οποιουδήποτε από τους συνδεόμενους ιστότοπους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πως θα αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και θα κρατάτε αζήμιο το tipaki.gr και τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές και κάθε συνεργαζόμενο με αυτό μέρος από και για κάθε απώλεια, ευθύνη αποζημίωσης, δαπάνη, ζημία και έξοδο, συμπεριλαμβανομένων ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, τα οποία προκύπτουν από ή θα είναι αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του ιστότοπου και οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν προκαλέσετε τεχνική διακοπή του ιστότοπου ή των συστημάτων που μεταδίδουν τον ιστότοπο σε εσάς ή άλλους, συμφωνείτε ότι θα ευθύνεστε για οποιαδήποτε και όλες τις απώλειες, ευθύνες για αποζημίωση, δαπάνες, ζημίες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης εύλογης δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, τα οποία θα προκύψουν ή θα είναι αποτέλεσμα αυτής της διακοπής.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του tipaki.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο tipaki.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του tipaki.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το tipaki.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

COOKIES

Το tipaki.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που λαμβάνει και αποθηκεύει η συσκευή σας (υπολογιστής, tablet, smartphone) από κάθε διακτυακό τόπο που επισκέπτεστε. Τα αρχεία αυτά περιέχουν πληροφορίες για την περιήγησή σας και καθορίζουν, στον βαθμό που εσείς επιθυμείτε, την επικοινωνία της συσκευής σας με τον εκάστοτε διακτυακό τόπο.

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε:

Βασικά cookies

Αυτά τα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε χωρίς προβλήματα στις σελίδες του. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η λειτουργία του.

Cookies Ανάλυσης Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, οι οποίες μας επιτρέπουν να ελέγχουμε την απόδοσή του. Επίσης μας βοηθούν να εντοπίσουμε ποια σημεία του δεν λειτουργούν σωστά και να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τα άρθρα και τις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες μας.

Συμπεριφορικά Cookies – Διαφήμιση / Cookies τρίτων

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα cookies αυτής της κατηγορίας σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδίκτυο, σας εμφανίζονται διαφημίσεις που πιθανόν είναι περισσότερο σημαντικές για εσάς και έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση cookies από εξυπηρετητές (servers) συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

Ο χρήστης του tipaki.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του (browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να απορρίψει ορισμένα είτε όλα τα cookies. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies, οπότε αν επιλέξει την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του tipaki.gr και κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες του είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για λογαριασμό σας, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με νέες υπηρεσίες μας και/ή τυχόν προϊόντα.

Το tipaki.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για την ενημέρωσή τους και την επιλογή του περιεχομένου που τους παρέχει, καθώς και για σκοπούς αξιολόγησης βαθμού ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενες από το tipaki.gr υπηρεσίες και βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών. Το tipaki.gr δεν θα προβαίνει σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του tipaki.gr σε κανέναν τρίτο φορέα παρά μόνον στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους, εφόσον τούτο απαιτηθεί για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 11 και επόμενα του Νόμου 2472/1997.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης ερμηνεύονται και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή σε σχέση με αυτόν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το tipaki.gr μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, να προσθέτει, τροποποιεί ή αφαιρεί οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών των προϊόντων τα οποία τυχόν περιγράφονται ή παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης αυτών ή κάθε όρου που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησης και αποτελεί υποχρέωση του χρήστη να ελέγχει περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές.

Δια της εκ μέρους σας συνέχισης της χρήσης του ιστότοπου μετά την ανάρτηση τυχόν τροποποιήσεων υποδηλώνετε ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις αυτές. Για όσο διάστημα συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, το tipaki.gr σας παρέχει ένα προσωποπαγές, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο προνόμιο εισόδου και χρήσης του ιστότοπου.